รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 2 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รายละเอียด

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินเดือน : 30,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสนับสนุน
  • งานสอน
  • งานวิจัย
  • อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาอังกฤษ หรือ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ
SHARE
Anupama