ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาพื้นฐาน สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2565

SHARE
Anupama