ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

SHARE
Anupama