ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ เพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama