ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama