ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจาย์ สาขาวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

    SHARE