ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจาย์ สาขาวิชาการ สังกัดวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

SHARE
Anupama