ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง บุคลากร และ ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

SHARE
Anupama