ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

SHARE
Anupama