ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ สังกัดวิทยาลัยการอาชีพตากใบ

SHARE
Anupama