โครงการ/กิจกรรม


คำอธิบาย

ต้องเป็นกิจกรรมใหญ่ และต้องติดต่อประสานงานด้วยวาจาเพื่อคุยงานกันก่อน


ค่าดำเนินการ

สำหรับบริการทำสกู๊ป จะมีค่าดำเนินการ 2000 บาท


ค่าดำเนินการ

สำหรับนักข่าวท้องถิ่น ต้องให้ค่าตอบแทน สำนักข่าวละ 300 บาท


ค่าดำเนินการ

สำหรับพิธีกร/ผู้ดำเนินการ หากกิจกรรมนั้นใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงหรือนอกเวลาราชการ ทางผู้จัดต้องมีค่าตอบแทนให้ด้วย


การดำเนินการ

กรุณา เตรียมรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อโครงการ
2.ห้องที่จัด
3.วัน เวลา ที่จัด
4.โลโก้ งาน หรือ โลโก้ หน่วยงาน ถ้ามี
ส่งข้อมูลผ่านเมล pr@pnu.ac.th


Anupama