ศิษย์เก่าคณะแพทย์ คว้ารางวัลสาวงามนราธิวาส

🎉ขอแสดงความยินดี🎉 กับ พญ.ภาสินี เก้าเอี้ยน ดาว PNU 2014 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 💖

ได้รับ 🌸#รางวัลชนะเลิศ🌸ในการประกวด “#สาวงามนราธิวาส” ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ณ เวทีการประกวดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 #ยินดีด้วยค่ะ

    SHARE