ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ เพื่อแสดงออกถึง ความรักและความจงรักภักดีที่พระองค์ท่าน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ เพื่อแสดงออกถึง ความรักและความจงรักภักดีที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างหาที่สุดมิได้

    SHARE