ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภาฯ กล่าวอวยพรเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1446

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวอวยพรเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1446

    SHARE