ประชาสัมพันธ์โครงการ นัดพบแรงงานย่อย Online

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการนัดพบแรงงานย่อย Online

SHARE
Anupama