“แนะนำชมรมศิษย์เก่า มนร. ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565”

24 มิ.ย. 65 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพบปะพูดคุย และแนะนำชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565″ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE