ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4/2 Direct Admission 2)

    SHARE