รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะผู้นำนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยฯ ชายแดนใต้

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมนำคณะบุคลากรและผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในกิจกรรมพบปะผู้นำนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

    SHARE