มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการบริหารและโอกาสการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการบริหารและโอกาสการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากคุณนัจมุดดิน อูมา ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมพูดคุยพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการบรรยายในหัวข้อการบริหารและโอกาสการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อดีตนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ผลักดัน Start Up ในประเทศไทย และได้รับเกียรติจากคุณรณชัย วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมในโครงการบริหารและโอกาสการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE