มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE