ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่รับสมัคร

  • สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • สาขาวิสัญญีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
  • สาขาพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา

    SHARE