มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม Gon2 อาสา  เน้นลดปริมาณขยะในทะเล ชายฝั่ง และบริเวณชุมชนชายฝั่ง ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม Gon2 อาสา ณ หาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส สำหรับกิจกรรมรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม Gon2 อาสา ณ หาดนราทัศน์ เป็นโครงการที่ได้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยว ณ หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ประชาชนทุกคนมาร่วมชมบรรยากาศทะเล และชายฝั่ง และยังเป็นจุดแลนด์มาร์คในการผักผ่อนในวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และจังหวัดนราธิวาสได้ถือโอกาสวันมหามงคลนี้เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมสร้างพลังจิตอาสาทำความดีเพื่อบ้านเรา และมีการเสวนา ในหัวข้อ “ขยะภายใน ขยะภายนอก” และร่วม เก็บขยะพร้อมกันบริเวณตลอดแนวชายฝั่งทะเล

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือการลดปริมาณขยะในทะเล ชายฝั่ง และบริเวณชุมชนชายฝั่ง ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากร รวมไปถึงเป็นการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งทรัพยากร ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ และสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของ ชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษานักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาดของชายหาดนราทัศน์

สำหรบจัดกิจกรรม รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม Gon2 อาสา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ร่วมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนกว่า 400 คน โดยคาดหวังว่านักเรียน นักศึกษาจะสามารถนำความรู้จากการเสวนา และการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

    SHARE