ผู้บริหารจากบริษัท Better Holding., ltd จากประเทศอิสลาเอล และบริษัท Smart Medical Development จาก กทม. ได้มีการพูดคุยเรื่องการพัฒนากัญชาทางการแพทย์

19 พ.ค. 66 ผู้บริหารจากบริษัท Better Holding., ltd จากประเทศอิสลาเอล และบริษัท Smart Medical Development จาก กทม. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยเรื่องการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ต่อไป

    SHARE