มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 22 ทุน

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 22 ทุน ให้แก่นักศึกษาสถาบันอิสลาม และอาหรับศึกษา จำนวน 17 คนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คนและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน ณ ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564

    SHARE