ปฎิทินการศึกษา

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
June 2023

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
21 Jun
All Day
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
22 Jun
All Day
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

เปิดภาคการศึกษาตอนต้น

เปิดภาคการศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ...
26 Jun
All Day
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
July 2023

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ...
21 Jul
All Day
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ...
22 Jul
All Day
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
August 2023

Freshman

Freshman ประจำปีการศึกษา 2566 ...
05 Aug
All Day
ลานพิกุล
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

สัปดาห์กีฬา พิกุลเกมส์

สัปดาห์กีฬาพิกุลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
08 Aug
All Day
สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

สัปดาห์กีฬา พิกุลเกมส์

สัปดาห์กีฬาพิกุลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
09 Aug
All Day
สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

สัปดาห์กีฬา พิกุลเกมส์

สัปดาห์กีฬาพิกุลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
10 Aug
All Day
สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

สัปดาห์กีฬา พิกุลเกมส์

สัปดาห์กีฬาพิกุลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 ...
11 Aug
All Day
สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
No event found!
Load More
Anupama