โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA Version 4.0

โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA Version 4.0 

ผ่าน ระบบ ZOOM MEETING 

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ม.ค. 2565  

รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. 2565

Date

Jan 19 - 20 2022
Expired!

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
งานประกันคุณภาพ

Organizer

งานประกันคุณภาพ
Phone
073-709030 ต่อ 1137
Anupama