เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กยศ.

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566

Date

Jun 15 2023

Time

All Day

Location

ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama