อบรม เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline

อบรม เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline 

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting

วิทยากร : รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์

Date

Dec 22 2021
Expired!

Time

9:00 น. - 16:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
งานประกันคุณภาพ

Organizer

งานประกันคุณภาพ
Phone
073-709030 ต่อ 1137
Anupama