หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

Date

Jul 21 - 22 2023

Time

All Day

Location

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama