สัปดาห์สอบภาคฤดูร้อน

สัปดาห์สอบภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

Date

May 29 2023 - Jun 04 2023
Ongoing...

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone
073709030 ต่อ 1101
Anupama