สัปดาห์สอบกลางภาค

สัปดาห์สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2565

Date

Aug 22 - 28 2022
Expired!

Time

8:30 น. - 16:30 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone
073709030 ต่อ 1101
Anupama