สัปดาห์สอบกลางภาค

สัปดาห์สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2566

Date

Aug 15 - 20 2023

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone
073709030 ต่อ 1101
Anupama