สัปดาห์สอบกลางภาค

สัปดาห์สอบกลางภาค การศึกษา ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

Date

Jan 09 - 15 2023
Expired!

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone
073709030 ต่อ 1101
Anupama