สัปดาห์พระราชทานปริญญาบัตร

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเป็นผุ้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร​แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

กำหนดการซ้อมย่อย 27-28 มกราคม 2564
กำหนดการซ้อมใหญ่ 29 มกราคม 2564

Date

Jan 27 - 31 2022
Expired!

Time

All Day
กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama