สัปดาห์กีฬา พิกุลเกมส์

สัปดาห์ กีฬาพิกุลเกมส์

Date

Aug 15 - 18 2022
Expired!

Time

All Day
สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Location

สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama