Date

Aug 31 - 02 2021
Expired!

Time

All Day

สัปดาห์กีฬาพิกุลเกมส์

ริ้วขบวนพาเหรด นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งจัดเดินพาเหรด บนถนนในเทศบาลเมืองนราธิวาส  ก่อนลงสู่สนาม การแข่งขัน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการชื่นชม จากประชาชนที่ได้ชมการแห่ ตามเส้นทาง ตลอดจนดูภาพโชเชี่ยล เนื่องจากขบวนพาเหรดของนักศึกษาปีนี้ มีความหลากหลาย เน้นในเรื่องพหุวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในพื้นที่นราธิวาส และจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ วัฒนธรรมคนไทย เชื้อสายจีน คนไทยอีสาน คนมลายูอิสลาม วัฒนธรรมไทยพุทธ อินเดีย ความเป็นประชาคมอาเซียน และอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนถึง การอยู่ร่วมกันของผู้คนในพื้นที่ บนความแตกต่างความแตกต่างต่าง ที่ไม่แตกแยกมาช้านาน ตลอดจนสะท้อนภาพ การแสวงหาความร่วมมือ เพื่ออยู่ร่วมกัน ในการสร้างสันติสุขพื้นที่