พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ MEGA JATI CONSULT SDN BHD ประเทศมาเลเซีย

Date

Nov 25 2021
Expired!
ห้องประชุมสภาฯ

Location

ห้องประชุมสภาฯ
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
Website
https://www.pnu.ac.th

ที่ตั้ง ชั้น 2 (ข้างห้องอธิการบดี) สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับการจัดสัมมนา, ประชุม ขนาด 30 ที่นั่ง พื้นที่กว่า 40 ตารางเมตร สิ่งอำนวยความสะดวก โปรเจ็กเตอร์ ชุดเครื่องเสียง Wifi เครื่องปรับอากาศ

Organizer

งานวิเทศสัมพันธ์
Phone
07 370 9030 (1180)
Email
international.aff@pnu.ac.th
Anupama