ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564

Date

Oct 19 - 21 2021
Expired!

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
งานประกันคุณภาพ

Organizer

งานประกันคุณภาพ
Phone
073-709030 ต่อ 1137
Anupama