ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 4 หมวด 5-6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

Date

Dec 09 2021
Expired!

Time

9:00 น. - 16:00 น.
งานประกันคุณภาพ

Organizer

งานประกันคุณภาพ
Phone
073-709030 ต่อ 1137
Anupama