ประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Date

Jan 15 2022
Expired!

Time

13:00 น. - 16:00 น.
Anupama