ประชุมพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประชุมการจัดทำแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

Date

Sep 03 2021
Expired!

Time

8:00 น. - 0:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

กองนโยบายและแผน
Phone
073709030 ต่อ 1188
Email
policy.plan@Gmail.com
Anupama