ประชุมชีั้แจงแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับอาชีวศึกษา

ผ่านระบบ Zoom Meeting

Date

Nov 15 2021
Expired!

Time

13:30 น. - 16:00 น.
งานประกันคุณภาพ

Organizer

งานประกันคุณภาพ
Phone
073-709030 ต่อ 1137
Anupama