ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้สามัญ เดือนกันยายน

ประชุมพิจารณาการให้เงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มนร จำกัด

Date

Aug 31 2021
Expired!

Time

10:00 น. - 12:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

สหกรณ์ออมทรัพย์ มนร จำกัด
Phone
0804669997
Anupama