ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน กันยายน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนกันยายน

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

Date

Sep 28 2021
Expired!

Time

14:00 น. - 16:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

Organizer

สหกรณ์ออมทรัพย์
Phone
0836529341
Email
tippavadee_s@hotmail.com
Anupama