ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน

Date

Sep 30 2021
Expired!

Time

9:00 น. - 12:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
งานประกันคุณภาพ

Organizer

งานประกันคุณภาพ
Phone
073-709030 ต่อ 1137
Anupama