ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Date

Jun 21 - 22 2023

Time

All Day
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

Location

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง ข้างอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับการจัดสัมมนา, ประชุมใหญ่

กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama