ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสถานที่ หรือทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น จัดเพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นไปของทางมหาวิทยาลัย และได้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถาบันหรือที่ให้เราเรียนรู้ศึกษาตลอดการเป็นนักศึกษานั่นเอง

Date

Jun 24 - 25 2021
Expired!

Time

All Day
กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama