Date

Jun 23 - 24 2021
Expired!

Time

All Day

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

การปฐมนิเทศนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสถานที่ หรือทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น จัดเพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นไปของทางมหาวิทยาลัย และได้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถาบันหรือที่ให้เราเรียนรู้ศึกษาตลอดการเป็นนักศึกษานั่นเอง