ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

“โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565” ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
🔺 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา​ 08.00 น​.

Date

Jun 23 - 24 2022
Expired!

Time

8:30 น. - 16:30 น.
ลานพิกุล

Location

ลานพิกุล
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง หน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม อบรม ขนาด 2000 ที่นั่ง,พื้นที่กว่า 250 ตารางเมตร,สิ่งอำนวยความสะดวก,ชุดเครื่องเสียง,Wifi,พัดลม

กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama