ครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

เชิญร่วมงาน ครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยภายในงานจะมีกิจกรรม Open House การประกวดนักศึกษาต้นแบบ PNU 2022 การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ทั้งในรูปแบบ On-line และ On-site

Date

Feb 17 - 19 2022
Expired!

Time

9:00 น. - 16:00 น.
ลานพิกุล

Location

ลานพิกุล
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง หน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม อบรม ขนาด 2000 ที่นั่ง,พื้นที่กว่า 250 ตารางเมตร,สิ่งอำนวยความสะดวก,ชุดเครื่องเสียง,Wifi,พัดลม

Organizer

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone
073709030 ต่อ 1101
Anupama