กิจกรรมวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Date

Sep 29 2021
Expired!

Time

9:00 น. - 12:00 น.
ลานพิกุล

Location

ลานพิกุล
99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง หน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับรองการจัดประชุม อบรม ขนาด 2000 ที่นั่ง,พื้นที่กว่า 250 ตารางเมตร,สิ่งอำนวยความสะดวก,ชุดเครื่องเสียง,Wifi,พัดลม

กองพัฒนานักศึกษา

Organizer

กองพัฒนานักศึกษา
Phone
073709030
Email
phawat.t@pnu.ac.th
Website
https://www.facebook.com/StudentAffairsPNU
Anupama